„МБАЛ-Добрич“ АД предприема стъпки за увеличение на заплатите на своите служители с 25%. Заедно с това допълнителните възнаграждения ще бъдат повишени със 100%. Целта на ръководството е да привлече нови служители на работа в здравното заведение.


С увеличението, което залага, „МБАЛ-Добрич“ АД ще осигури средна брутна заплата за лекар – 3 500 лв., за медицинска сестра – 2 350 лв., за специализант -2 750 лв. и за санитар – 1 100 лв.


Ръководството на болницата счита, че доброто и достойно финансово обезпечаване на служителите е сред основните фактори за привличането на нови кадри, особено в условията на икономическа нестабилност на трудовия пазар. „МБАЛ-Добрич“ АД има готовност да назначи нови 10 лекари и 30 медицински сестри, за да попълни необходимия минимум от свободни места, с цел осигуряването на равномерен работен график и нормално функциониране за всичките си отделения.
Увеличението на цената на клиничните пътеки с 25% дава възможност ръководството на най-голямото здравно заведение в област Добрич да предприеме тази решителна крачка.
В допълнение на новото заплащане Община Добрич, в партньорство с „МБАЛ-Добрич“ АД, осигурява чрез Фонд „Здраве“ пари за транспорт, наем на квартири и обучителни курсове за всички млади лекари и медицински сестри.


„МБАЛ-Добрич“ АД работи и в посока подобряването на условията на труд на своите служители, за да им осигури възможност за реализация на професионалните им способности и знания. Ръководството на болницата е категорично, че именно чрез инвестиции не само в апаратура, но и в персонал кадровата криза може да бъде преодоляна.