О Б Я В Л Е Н И Е

„МБАЛ – Добрич” АД , на основание чл. 29 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и по реда на Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници , с решение № 16/19.05.2020 г. и  № 18/10.06.2020 г на Съвета на директорите и Заповед №146/10.06.2020 г. на Изпълнителния директор, обявява публичен търг чрез явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти.

1.Описание на обектите:

1.1. Площ от 3 кв.м.  във фоайето на Хирургичен корпус на адрес: гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24 , за поставяне на масажни кресла , при определена първоначална тръжна цена 150,00 лева без ДДС;

1.2. Площ от 1 кв.м. във фоайето  на Терапевтичен блок на адрес: гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24, за поставяне на кафемашина , при определена първоначална тръжна цена 200,00 лева без ДДС ;

1.3. Площ от 1 кв.м. във фоайето на Хирургичен корпус на адрес: гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24, за поставяне на кафемашина , при определена първоначална тръжна цена 300,00 лева без ДДС ;

1.4. Недвижим имот на адрес: гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24, представляващ станция за биологични отпадъци с площ 48 кв. м. , при определена първоначална тръжна цена 250,00 лева без ДДС;

  1.5.  Площ от 40 кв.м. на адрес: гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24 на V етаж в Хирургичен корпус, представляваща 2 кабинета за медицинска дейност и 1 помещение за склад,  при първоначална тръжна цена 130.00 без ДДС;

2. Стъпката за наддаване е 10% от първоначалната тръжна цена.

3. Размера на депозита – 50  % началната тръжна цена:

По точка 1.1 –    75.00 лева

По точка 1.2. – 100.00 лева

По точка 1.3. – 150.00 лева;

По точка 1.4. –  125.00 лева;

По точка 1.5. –   65.00 лева;

4. Депозитът се заплаща  на касата на лечебното заведение или по банков път по банковата сметка на „МБАЛ –Добрич“ АД, посочена в тръжната документация до 29.06.2020 г.

5. Срок на договора за наем – 24 месеца.

6. Търга ще се проведе в сградата на „МБАЛ – Добрич” АД, гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24 в приемната на Управлението  на 30.06.2020г  от 10:00ч..

7. Тръжната документация се закупува от касата на лечебното заведение на адрес: гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24  всеки работен ден от 08:30 до 15:30ч на стойност 24лв с ДДС до 29.06.2020г.

8. Оглед на обектите – всеки работен от 10:00 до 15:00ч до 29.06.2020 г., след предварителна заявка.

9. Краен срок за приемане на заявленията на участниците- 29.06.2020 г., до 16.30 часа.

10. Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в тръжната документация.

11. Повторно провеждане на търга –  в сградата на „МБАЛ – Добрич” АД, гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24 в приемната на Управлението  на 07.07.2020 г.  от 10:00 ч.

За допълнителна информация : тел. 058/ 60 10 96

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This field is required.

This field is required.