Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

Контакти

 

 Име  Позиция  Телефон  E-mail  Факс

 Телефонна централа

   (058) 600 488    

 Приемен кабинет

   (058) 600 723    

 Д-р Светозар Байчев

 Изпълнителен  директор  (058) 600 160, 600 188/ вътр. 300  oblb@bergon.net  (058) 600 414

 Д-р Бисер Ботев

 Заместник директор медицински дейности  (058) 601 317 вътр. 333    

 Даниела Михайлова

 Главен счетоводител  (058) 600 717    

 Милена Иванова

 Главна медицинска сестра  (058) 600 488/ вътр.320    

 Дарина Пенева

 Технически сътрудник  (058) 600 160 вътр. 230  oblb@bergon.net  (058) 600 414

 Елена Григорова

Експерт Обществени поръчки  (058) 601 096, (058) 600 488/вътр.201