Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

 В отделението се осъществяват дейности  по медицинските специалности: "Ендокринология и болести на обмяната", "Нефрология" и "Ревматология".

 

второ терапевтично отделение

 

СТРУКТУРА:

         - Консултативен кабинет - VІІІ- етаж , Хирургичен корпус
         - Стационар - 38 легла
         - Ендокринологичен, нефрологичен и ревматологичен сектор


Ендокринологичен сектор:

         - Лечение на остри усложнения на захарен диабет- хипогликемична кома и кетоацидоза.
         - Диагностика и активно лечение на болни със захарен диабет,заболявания на щитовидната жлеза, надбъбречната жлеза, хипофизата
         - Лечение на остеопороза
         - Диагностика и лечение на Захарен диабет с микроваскуларно и макроваскуларни усложнения - определяне на лечебно поведение
         - Лечение и профилактика на диабетно стъпало
         - Разполага с Център за обучение на болни от захарен диабет


Нефрологичен сектор:

         - Лечение на остър и хроничен пиелонефрит
         - Лечение на остра и хронична бъбречна недостоатъчност
         - Лечение на хроничен гломерулонефрит
         - Лечение на болни на хрониодиализа с усложнения

Ревматологичен сектор
 

    В отделението се извършва лечение на болни с остри отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години и лечение на пациенти с токсоалергични реакции при лица над 18 години

 

Персонал:

 

Началник отделение:

Д-р Албена Василева-  лекар-ординатор

Признати специалности: Вътрешни болести и Нефрология
Завършен курс: Ултразвукова диагностика на коремни органи

д-р Албена Василева
Д-р Дарина Жекова- лекар ординатор
Признати специалности: Вътрешни болести и Ендокринология
Завършен курс: Ултразвукова диагностика на щитовидна жлеза.
д-р Дарина Жекова
   
Д-р Валентина Желязкова - лекар-ординатор
Призната специалност: Вътрешни болести
Д-р Весела Станева - лекар-ординатор
Призната специалност: Токсикология
Д-р Галина Димитрова - лекар-ординатор
Д-р Валентина Енчева Пейчева- вътрешни болести, ревматология