Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

В отделението се осъществяват дейности по медицинските специалности: "Гастроентерология" и  "Пневмология и фтизиатрия"

 

В сектор Гастроентерология се лекуват заболявания на горния и долен стомашно-чревен тракт - възпаления на хранопровода, гастрити, язвена болест, възпаления на жлъчната система, панкреаса и хронични чернодробни заболявания (хепатити и цирози).
Секторът има богати диагностични и терапевтични възможности.

Работата му е съобразена с утвърдените световни стандарти и с най-съвременните методи за диагностика и лечение.
Извършват ендоскопски диагностични процедури на стомашно-чревния тракт (гастродуоденоскопия, сигмоидо и колоноскопия) с вземане на биопсии за диагностициране на доброкачествени и злокачествени заболявания.

   Работи се с висококачествено оборудване.
   Рутинно се извършват ендоскопски терапевтични манипулации, като полипектомии (отстраняване на доброкачествени образувания на стомашно-чревния тракт). Посочените процедури се извършват под венозна анестезия (освен ако няма противопоказания за това).


     В сектор Пневмология и фтизиатрия се извършват следните основни дейности, свързани с:

Медицински грижи - диагностика и лечение на болести, свързани с първично и вторично ангажиране на дихателната система;

Работа по клинични пътеки - "ХОББ в екзацербация", "Бронхиална астма в пристъпен стадий", "Пневмония"

Научно-учебна дейност - обучение на специализанти по вътрешни болести, организиране и участие в квалификационни курсове, клинични обсъждания и колегиуми;
Предлага следните специфични услуги:

    - Спирометрия
    - Ендоскопско изследване и лечение на дихателната система
    - Плеврална пункция

Разполага с флексибилен бронхоскоп с пълен набор от ендоскопски инструменти.

В отделението работят 7 лекари и 13 СЗГ.