Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

Отделение по трансфузионна хематология


(КРЪВЕН ЦЕНТЪР)


ОТХ е структура в "МБАЛ-Добрич" АД и част от трансфузионната система на страната. Поради специфичните си функции то е единствено в област Добрич.

В ОТХ се извършват следните дейности:

    - планиране на нуждите от кръв и кръвни съставки за лечебните заведения в областта;
    - промоция, организация, набиране и задържане на кръводарители;
    - подбор на донори и вземане на кръв;
    - експедиция, съхранение и поддържане на резерв от кръвни съставки и плазмени продукти;
    - извършване на имунохематологични изследвания и подбор на кръвни съставки за всеки конкретен пациент;
    - оказване на консултативна помощ по отношение на оптималното приложение на кръвните съставки на отделенията от областта и общинските болници.

Вземането на кръв се извършва от два екипа - подвижен и стационарен от 7:30 до 13:00 ч. всеки работен ден. В тях работят лекар, лаборант и две мед. сестри.

Имунохематологичната диагностика на пациентите се осъществява в лабораториите на ОТХ от лекари и лаборанти.

Експедицията на кръвни съставки и плазмени продукти се осъществява в тясно взаимодействие с лекуващите лекари от клиничните отделения.

Работно време на отделението:

    - от 7:30 до 13:00 ч. - вземане на кръв от доброволни и безвъзмездни кръводарители;
    - от 7:30 до 19:30 ч. извършване на имунохематологични изследвания и експедиция;
    - от 19:30 до 7:30 ч. в почивни и празнични дни на разположение за обслужване на лечебните заведения от областта.

Началник отделение - д-р Юлияна Божанова Димитрова- Жекова - специалист по трансфузионна хематология

Старши мед. лаборант - Марина Василева

Телефони: +359 58/600 690 ; +359 58/600 488 вътр. 352, 354, 514