Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

     Свободни позиции

 

"МБАЛ-Добрич" АД -гр.Добрич обявява:

            Във връзка с член 179, ал.1 и ал.2 от Закона за здравето, в изпълнение на чл.17 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-17-18/21.04.2017 г. за присъдена акредитационна оценка на "МБАЛ-Доблич"АД- "ОТЛИЧНА" за срок от пет години, "МБАЛ-Добрич" АД разполага със следните незаети свободни работни места за специализанти:

        І. Свободни длъжности за специализанти по специалности:

 • Лекар, специализант „Нервни болести”                                         - 1 място
 • Лекар, специализант "Инфекциозни болести"                                - 2 места
 • Лекар, специализант "Педиатрия"                                                 - 1 място
 • Лекар, специализант "Анестезиология и интензивно лечение"       - 2 места
 • Лекар, специализант "Пневмология и фтизиатрия"                        - 1 място
 • Лекар, специализант "Неонатология"                                            - 1 място
 • Лекар, специализант "Ортопедия и травматология"                       - 1 място
 • Лекар, специализант "Акушерство и гинекология"                         - 2 места
 • Лекар, специализант "Кардиология"                                              - 2 места
 • Лекар, специализант "Нефрология"                                               - 1 място
 • Лекар, специализант "Хирургия"                                                   - 1 място
 • Мед.сестра, специализант „Анестезиология и интензивни грижи”
 • Мед.сестра, специализант „Операционна и превързочна техника”
 • Мед.сестра, специализант „Педиатрични здравни грижи”      

 

    ІІ. Свободни длъжности за лекари:

 • Лекар- ординатор в Отделение по неврология 
 • Лекар- ординатор в Отделение по хирургия
 • Лекар- ординатор в Отделение по неонатология
 • Лекар- ординатор в Отделение по педиатрия
 • Лекар- ординатор в Инфекциозно отделение
 • Лекар- ординатор в ОАИЛ
 • Лекар- ординатор в Отделение трансфузионна хематология
 • Лекар- Клинична лаборатория
 • Лекар- ординатор във Второ отделение по вътрешни болести-специалност "Пневмология и фтизиатрия"
 • Лекар- ординатор във Второ отделение по вътрешни болести- специалност "Гастроентерология"
 • Лекар- ординатор в Първо отделение по вътрешни болести- специалност "Ендокринология и болести на обмяната" 
 • Лекар- ординатор в Първо отделение по вътрешни болести- специалност "Ревматология" 
 • Лекар- ординатор в „Медицинска онкология”

            Специалисти по здравни грижи

 • Медицински сестри
 • клиничен лаборант

ІІІ. Свободни длъжности за лекари в ТЕЛК:

 • експерт –терапевт, с призната специалност вътрешни болести
 • експерт- терапевт, с призната специалност нервни болести
 • експерт- с призната специалност хирургия и/или ортопедия
 • експерт-очни болсти, с призната специалност "Очни болести"
 • експерт-пневмология и фтизиатрия, с призната специалност "Пневмология и фтизиатрия"
 • експерт-психиатрия, с призната специалност "Психиатрия"
    Изискване: трудов стаж – минимум пет години 

 

 Телефон за контакти: 058/ 600 160 ;   e-mail: oblb@bergon.net

д-р Бисер Ботев-Заместник директор медицински дейности, сл.GSM 0884 540 953