Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

     Свободни позиции

     "МБАЛ-Добрич" АД -гр.Добрич обявява:

Във връзка с член 179, ал.1 и ал.2 от Закона за здравето, в изпълнение на чл.17 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-17-18/21.04.2017 г. за присъдена акредитационна оценка на "МБАЛ-Доблич"АД- "ОТЛИЧНА" за срок от пет години, "МБАЛ-Добрич" АД разполага със следните незаети свободни работни места за специализанти:

 

        І. Свободни длъжности за специализанти по специалности:

  • Лекар, специализант „Нервни болести”-2 места
  • Лекар, специализант "Инфекциозни болести"-2 места
  • Лекар, специализант "Неонатология"-2 места
  • Лекар, специализант "Хирургия"-2 места
  • Лекар, специализант "Педиатрия"- 2 места
  • Лекар, специализант "Анестезиология и интензивно лечение"- 2 места
  • Лекар, специализант "Пневмология и фтизиатрия"- 2 места
  • Лекар, специализант "Медицинска онкология"- 2 места
  • Лекар, специализант "Неврохирургия"- 1 място
  • Лекар, специализант "Ортопедия и травматология" - 2 места
  • Лекар, специализант "Акушерство и гинекология" - 1 място
  • Лекар, специализант "Кардиология" - 3 места
  • Лекар, специализант "Нефрология" - 1 място

   

  • Мед.сестра, специализант „Анестезиология и интензивни грижи”
  • Мед.сестра, специализант „Операционна и превързочна техника”
  • Мед.сестра, специализант „Педиатрични здравни грижи”        

         ІІ. Свободни длъжности за лекари:

  • Лекар- ординатор в Отделение по неврология 
  • Лекар- ординатор в Отделение по хирургия
  • Лекар- ординатор в Отделение по неонатология
  • Лекар- ординатор в Отделение по педиатрия
  • Лекар- ординатор в Инфекциозно отделение
  • Лекар- ординатор в ОАИЛ
  • Лекар- ординатор в Отделение трансфузионна хематология
  • Лекар- Клинична лаборатория
  • Лекар- ординатор във Второ отделение по вътрешни болести-специалност "Пневмология и фтизиатрия"
  • Лекар- ординатор във Второ отделение по вътрешни болести- специалност "Гастроентерология"
  • Лекар- ординатор в Първо отделение по вътрешни болести- специалност "Ендокринология и болести на обмяната" 

            Специалисти по здравни грижи

  • Медицински сестри
  • клиничен лаборант

   

  ІІІ. Свободни длъжности за лекари в ТЕЛК:

  • експерт –терапевт, с призната специалност вътрешни болести
  • експерт- терапевт, с призната специалност нервни болести
  • експерт- с призната специалност хирургия и/или ортопедия
  • експерт-очни болсти, с призната специалност "Очни болести"
  • експерт-пневмология и фтизиатрия, с призната специалност "Пневмология и фтизиатрия"
  • експерт-психиатрия, с призната специалност "Психиатрия"
    Изискване: трудов стаж – минимум пет години 

        Телефон за контакти: 058/ 600 160 ;   e-mail: oblb@bergon.net