Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

     Свободни позиции

  "МБАЛ-Добрич" АД -гр.Добрич обявява:

   Във връзка с член 179, ал.1 и ал.2 от Закона за здравето, в изпълнение на чл.17 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-17-18/21.04.2017 г. за присъдена акредитационна оценка на "МБАЛ-Доблич"АД- "ОТЛИЧНА" за срок от пет години, "МБАЛ-Добрич" АД разполага със следните незаети свободни работни места за специализанти:
І. Свободни длъжности за специализанти по специалности:
 Лекар, специализант „Нервни болести” - 2 места
 Лекар, специализант "Инфекциозни болести" - 2 места
 Лекар, специализант "Педиатрия" - 2 места
 Лекар, специализант "Анестезиология и интензивно лечение" -3 места
 Лекар, специализант "Пневмология и фтизиатрия" -2 места
 Лекар, специализант "Медицинска онкология" - 2 места
 Лекар, специализант "Неонатология" - 2 места
 Лекар, специализант "Неврохирургия" - 1 място
 Лекар, специализант "Ортопедия и травматология" - 1 място
 Лекар, специализант "Акушерство и гинекология" - 2 места
 Лекар, специализант "Кардиология" - 3 места
 Лекар, специализант "Нефрология" - 1 място
 Мед.сестра, специализант „Анестезиология и интензивни грижи”
 Мед.сестра, специализант „Операционна и превързочна техника”
 Мед.сестра, специализант „Педиатрични здравни грижи”

ІІ. Свободни длъжности за лекари:
 Лекар- ординатор в Отделение по неврология
 Лекар- ординатор в Отделение по хирургия
 Лекар- ординатор в Отделение по неонатология
 Лекар- ординатор в Отделение по педиатрия
 Лекар- ординатор в Инфекциозно отделение
 Лекар- ординатор в ОАИЛ
 Лекар- ординатор в Отделение трансфузионна хематология
 Лекар- Клинична лаборатория
 Лекар- ординатор във Второ отделение по вътрешни болести-специалност "Пневмология и фтизиатрия"
 Лекар- ординатор във Второ отделение по вътрешни болести- специалност "Гастроентерология"
 Лекар- ординатор в Първо отделение по вътрешни болести- специалност "Ендокринология и болести на обмяната"
Специалисти по здравни грижи:
 Медицински сестри
 клиничен лаборант
ІІІ. Свободни длъжности за лекари в ТЕЛК:
 експерт –терапевт, с призната специалност вътрешни болести
 експерт- терапевт, с призната специалност нервни болести
 експерт- с призната специалност хирургия и/или ортопедия
 експерт-очни болсти, с призната специалност "Очни болести"
 експерт-пневмология и фтизиатрия, с призната специалност "Пневмология и фтизиатрия"
 експерт-психиатрия, с призната специалност "Психиатрия"
Изискване: трудов стаж – минимум пет години

Телефон за контакти: 058/ 600 160 ; e-mail: oblb@bergon.net
д-р Бисер Ботев-Заместник директор медицински дейности, сл.GSM 0884 540 953