Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

Спешно отделение МБАЛ Добрич

 

Спешно отделение е най-новото отделение в структурата на "МБАЛ - ДОБРИЧ" АД.
Открито е на 01.02.2007 г.

Спешно отделение предлага:
     - Денонощен прием на пациенти;
     - Високо квалифицирана лечебно-диагностична дейност;
     - Качествено обслужване на пациента
Спешно отделение МБАЛ Добрич

 

Спешно отделение МБАЛ Добрич

 

 

Специализирани кабинети за спешен прием:

     - Шокова зала;
     - Терапевтичен кабинет;
     - Манипулационна;
     - Реанимационни зали;
     - Педиатричен кабинет;

Спешно отделение МБАЛ Добрич Спешно отделение МБАЛ Добрич

 

В отделението се оказва високо специализирана дейност отнасяща се до спешни състояния:

     - травматизъм;
     - отравяния;
     - сърдечни и мозъчно - съдови инциденти;
     - спешни състояния в детска възраст;
     - всички състояния, нуждаещи се от коригиране на основните жизненоважни функции

 

Спешно отделение МБАЛ Добрич

В Спешно отделение работят специалисти от всички направения на медицината - реаниматори, терапевти, хирурзи, педиатри, обща медицина и други.

Консултативната дейност се извършва от висококвалифицирани специалисти от различните отделения в структурата на болницата.

Осигурена е непрекъсната 24 часова квалифицирана помощ от медицинските екипи в различните сектори на отделението.

Годишно през Спешно отделение минават около 40000 пациента нуждаещи се от нашите услуги.

 

Спешно отделение МБАЛ Добрич