Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

Отделение Съдебна медицина

 


НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ:
 
Д-р Димитър Георгиев Димитров – Специалист по съдебна медицина и деонтология.
 

Отделението разполага със:
 

· Секционен блок

· Кабинет за прегледи

· Хистологична лаборатория и некропсии
 

Отделението е единственото на територията на Добричка област.
 

В отделението се извършват аутопсии на починали граждани с неизяснени причини за смърт и настъпила смърт при неизяснени обстоятелства, съмнение за насилствена смърт, насилствено причинена смърт след постановление от органите на предварителното произвоство.
 

В отделението се извършват експертизи и консултации на живи лица след упражнено физическо насилие, вследствие на нанесен побой, пътно транспортни произшествия и по повод полови престъпления и др. с определяне на медико-биологичната квалификация на телесната повреда, за нуждите на правораздавателните органи и Съда, както и експертизи по писмени данни за определяне на алкохолна концентрация в кръвта.
 

Началник отделение –058/600 488 , вътр. 216
 

Старша мед. сестра  Даниела Иванова