Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

Полезни връзки

 

Справка за Здравно Осигуряване https://inetdec.nra.bg/freesrvinfo.html

Справка за Социално Осигуряване https://socialsecurity.nssi.bg

Министерство на здравеопазването www.mh.government.bg

Регионална Здравноосигурителна Каса  http://dobrich.nhif.bg

Национална Здравноосигурителна Каса  www.nhif.bg

Национален център по здравна информация www.ncphp.government.bg

Български лекарски съюз  www.blsbg.com

Български Червен Кръст www.redcross.bg

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи www.nursing-bg.com

Национална агенция по приходите www.nap.bg

Национален осигурителенн институт www.noi.bg

Изпълнителна агенция по лекарствата www.bda.bg

 

Медицински Университет- Варна Мбал Добрич е клинична база за обучение на МУ- Варна