Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

Отделения

» ОАИЛ


» СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ


» ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ


» ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ


» ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ


» ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ


» ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ


» ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ


» ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ


» ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ


» ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

 

» УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНО ОТДЕЛЕНИЕ


» ОТДЕЛЕНИЕ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ


» ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ


» ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА


» ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА


» КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ


» КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ


» ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ


» ОТДЕЛЕНИЕ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ


» ЦЕНТРАЛНА СТЕРИЛИЗАЦИОННА


» ОТДЕЛЕНИЕ СЪДЕБНА МЕДИЦИНА


» БОЛНИЧНА АПТЕКА


» ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ


» ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ