Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

Отделение по образна диагностика

отделение образна диагностика 

 

Разположение:

Отделението по Образна диагностика е разположено в двата болнични корпуса, като приоритетно стационарните пациенти  се обслужват в Хирургическия корпус, а спешните амбулаторни пациенти в Терапевтичния.

 


Персонал:

Персонала е представен от 5-ма лекари – двама с призната специалност по Образна диагностика, един – със специалност Нуклеарна медицина и двама специализанти.

 

Началник отделение - д-р Валентин Николов Димитров
Образование - висше медицинско - лекар. Призната специалност по Образна диагностика.
Квалификационни курсове - по ултразвукова диагностика, мамография, компютър томография, интервенционална рентгенология, ядрено - магнитен резонанс
д-р Валентин Димитров

д-р Даниела Иванова Демирева- специалност вътрешни болесит и образна диагностика

 

д-р Даринела Василева Ханджиева
Образование - висше медицинско - лекар. Призната специалност по Нуклеарна медицина.
Квалификационни курсове - по ултразвукова диагностика

 

 

 

д-р Даринела Ханджиева

 

 

Д-р Йордан Димитров Борисов- специализант "Образна диагностика"

Представяне:

Отделението по образна диагностика е разположено в двата корпуса на "МБАЛ - Добрич"АД.Медицинският персонал се състои от петима лекари, седем рентгенови лаборанти и две медицински сестри. Всички са висококвалифицирани. Апаратурата, с която работим , дава възможности за образни изследвания на всички органи и системи. Наличния спирален компютър томограф и допълнителната работна станция дават възможности за изследвания, които са високоинформативни и на територията на областта се провеждат единствено при нас. Целият персонал е преминал обучение за работа с тази апаратура.

 

Образна диагностика МБАЛ Добрич Образна диагностика МБАЛ Добрич

 

В отделението се провеждат всички видове конвенционални  рентгенови изследвания. Освен това се правят контрастни изследвания на всички органи и системи. Персонала е подготвен и провежда изследвания и палиативни лечебни процедури, които са уникални за областта. Тук влизат  ангиографии на крайници, моз.съдове, реновазографии и аортографии. Плеврални дренажи.

Под КТ контрол се провеждат транскутанни биопсии на черен дроб, панкреас и бели дробове. Поставят се перкутанни нефростоми.

Разполагаме с апаратура за конвенционални рентгенови изследвания на всички органи и системи. Компютърния томограф е последен модел от трето поколение и е с възможност за програмно управление.

Отделението е на 24 часов работен режим и работи в тясна колаборация със структурите за Спешна медицинска помощ. Отличната подготовка на персонала, наличието на добра апаратура и широката гама от изследвания и процедури гарантират високото качество на диагностичния процес.

Видове изследвания:

- целия пакет конвенционални изследвания -нативни рентгенографии и рентгеноскопии на всички органи и системи,контрастни изследвания на отделителна,храносмилателна и нервна с-ми.
- палеативни процедури дренажи и пункции.Биопсии на черен , бял дроб и панкреас.
- аксиални и спирални компютъртомографии,компютърна съдова диагностика и анализ на костна плътност със специализиран софтуер.
- контрастни КТ изследвания.

  Всички апарати, за които това се изисква, са снабдени с устройства за измерване дозата на пациент.

 

 

Образна диагностика МБАЛ Добрич   Образна диагностика МБАЛ Добрич   Образна диагностика МБАЛ Добрич
         
Образна диагностика МБАЛ Добрич   Образна диагностика МБАЛ Добрич   Образна диагностика МБАЛ Добрич
         
Образна диагностика МБАЛ Добрич   Образна диагностика МБАЛ Добрич   Образна диагностика МБАЛ Добрич