Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

УШНО- НОСНО-ГЪРЛЕНО ОТДЕЛЕНИЕ

Структура:

УНГ отделение е разположено на осмия етаж на Хирургическия корпус,като заема неговото източно крило.Отделението разполага и с два изнесени в приемно-консултативния блок кабинета, а именно:

   - отоневрологичен кабинет,осъществяващ консултативна и лечебна дейност и притежаващ необходимите за тази цел инструментариум и техника,аудиологична кабина за извършване на аудиологични изследвания на слуха на възрастни и деца над 3-годишна възраст
   - приемно-консултативен кабинет,в който се извършват консулт и прием на болни
   - Стационарът разполага с 5 легла, като за осъществяването на консервативно и оперативно лечение на болните са отговорни двама лекари със специалност по оториноларингология, един лекар- специализант и 8 СЗГ.
Целият медицински състав на отделението работи по установени специализирани и терапевтични алгоритми на работа, протоколи и технически фишове, водещи до качествено извършване на дейността.

Отделението разполага със собствена операционна зала оборудвана с апаратура и инструментариум за извършване на хирургична дейност под местна и обща анестезия.

Тук се извършват :

   - Операции на сливици
   - Репозизиция на носни кости
   - Парацентези
   - Носни и ушни полипи
   - Слухопротезиране с напасване на слухов апарат
   - Бужиране на хранопровод при лечение на стриктури
   - Носна септопластика
   - Операции на околоносни кухини
   - Радикални трепанации на мастоиден израстък
   - Тимпанопластики
   - Пълни отоневрологични и аудилогични изследвания

В УНГ отделение заседава ЛКК за слухопротезиране –
вторник и четвъртък от 10.00- 12.00 ч.

 

Телефони:

Началник отделение Д-р Людмил Любенов:   +359 58/600 488   вътр.479

Ст.м.сестра Снежана Великова:                     +359 58/600 488  вътр.449
 

Ординатори:

Д-р Росица Стоянова      

Д-р Жейно Илиев

+359 58/600 488 вътр.371