Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

Отделение по ортопедия и травматология

Отделение по Ортопедия и травматология е разкрито на 01.12.1963 г. с двама лекари и 5 мед. сестри. От тогава до сега дейността преминава от първична травматологична до почти пълен обем ортопедично-травматична помощ - консервативна и оперативна дейност. Извършват се операции в областта на крайниците, както по повод вродени и придобити деформации, така и по повод травматични и други заболявания.

Отделението е разположено на 7-я етаж на площ от 1210 кв.м. с налични 18 легла / стаи с 2 души и самостоятелен санитарен възел/. През 2007 г. е извършен основен ремонт на болничните стаи. Осигурени са специализирани ортопедични легла, централно подаване на кислород и свързване с кабелна телевизионна мрежа и телевизионни приемници.

В отделението работят 5 лекари с призната специалност и 3-ма специализиращи - ортопедия и травматология, 12 мед. сестри и 8 санитари.

Извършват се годишно около 800 планови операции /костни, мускулни, артроскопии, заболявания ангажиращи съдовете и нервите/ и около 2000 амбулаторни операции и репозиции на крайниците.

От 1992 г. в резултат на сътрудничеството с Кантонската болница Шафхаузен са въведени редица нови методики, свързани с метална остеосинтеза на счупванията / проект за най-модерно възстановяване на счупване в областта на бедрото - проксимален край, интрамедуларна остеосинтеза и дистални счупвания/ и артроскопии.

Отделението ползва най-модерната система за стерилизация на инструментариума и рентгеноскопска апаратура.

Наличието на легла за физиотерапия и рехабилитация позволява ранна рехабилитация на оперираните болни и продължително възстановяване в следоперативния период.

Всичко това позволява модерно лечение от квалифицирани специалисти със съвременен инструментариум при възможно най-добри болнични условия.