Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

ОАИЛ МБАЛ Добрич

 

Отделение по анестезия и интензивно лечение

 

ОАИЛ МБАЛ Добрич

 

Лечебно - диагностичната дейност в ОАИЛ се осъществява съгласно приетия Медицински стандарт по анестезиология и интензивно лечение;

ОАИЛ е базиран в близост до операционната зона с осигурен добър достъп за приемане на пациенти от различни отделения и спешни кабинети.

На територията на отделението са разкрити 10 интензивни легла.

В ОАИЛ работят 10 лекари, от които 8 с призната специалност и 20 специалисти по здравни грижи.

 

 

Сектор: Анестезиология

 

анестезиология МБАЛ Добрич   

 

- Дейността е затворена в цикъла - преданестезиологичен кабинет - анестезия - зала за събуждане.
- Обезболяването / анестезията /се извършва от високо квалифициран екип;
- Секторът е оборудван със съвременна анестезиологична апаратура, осигуряваща безопасност и сигурност на пациента.
- Прилагат се всички съвременни техники за обезболяване, включително и на физиологично раждане.
- Голяма част от натрупания професионализъм се дължи на дългогодишното ни сътрудничество, обмяна на опит и успешно реализирани в практиката проекти с партньорите  от Шафхаузен.
- Годишно се дават около 6500 анестезии.

 

 

 

Зала за събуждане

ОАИЛ МБАЛ Добрич  

 

 

 

- Задължителна по Европейскитe стандарти;

- Ефективна в процеса - въвеждане → анестезия → извеждане;

- Качествено наблюдение на пациента в ранния следоперативен период;

 

 

Сектор: Интензивно лечение

 

Интензивно  

 

 

 

- Цялостно реновиран - с подобрени териториално устройство и пространствени размери;

- Лечебно - диагностичната дейност и грижите за болния са 24 - часови и се осъществяват от специализиран екип за интензивно лечение;

Интензивно  

- Осъществява мониторинг със съвременна реанимационна апаратура, отговаряща на европейските стандарти, позволяваща възстановяване или поддържане на основните жизнено важни функции на организма;
- Отделението работи в тясна колаборация с колегите от Кантонална болница Шафхаузен  - Швейцария по няколко съвместни проекта.  
- Средно годишно през ОАИЛ преминават 500 пациенти.

 

ОАИЛ МБАЛ Добрич ОАИЛ МБАЛ Добрич ОАИЛ МБАЛ Добрич