Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

Отделение по неврохирургия

неврохирургично отделение МБАЛ Добрич

Местоположение:

Отделението е разположено на VІІ етаж в Хирургичен  корпус.
 


Структура

Стационар - 10 легла
Операционна зала
Неврохирургичен кабинет

 

Състав

 

Д-р Руслан Николов, специалност „Неврохирургия"- Началник отделение

 

д-р Руслан Николов
Д-р Ганчо Стоянов- специалност „Неврохирургия"
Д-р Диян Хинков- специалност „Неврохирургия"

Д-р Юлиян Петков - специалност „Хирургия"

Старша мед. сестра- Димитринка Миланова, бакалавър „Управление на
здравните грижи".

 

Лечебна дейност

В Неврохирургично отделение се оказва денонощна спешна и планова
неврохирургична помощ на заболявания и състояния:
- Тежки и по-леки черепно-мозъчни травми;
- Дегенеративни заболявания на гръбначния стълб;
- Дискови хернии;
- Заболявания на периферните нерви и сплитове.
Лечението е съобразено с националните стандарти и новите терапевтични и
хирургични достижения в специалността.


Диагностична дейност

Осигурява непрекъснат достъп до образни и функционални изследвания на нервната
система , като използва съвременната апаратура на лечебното заведение
/ КТ, ЕЕГ, ЕМГ, ултразвук, рентген/
Извършва контрастни изследвания на главен и гръбначен мозък
/ангиографии, миелографии, сакокаудографии/
Провежда спешни и планови консултации с всички необходими специалисти в
състава на болницата.

Консултативна дейност

Чрез своя консултативен кабинет проследява преминалите през отделението болни и
осъществява консултативна медицинска помощ на РБ на територията на област Добрич.
НХО е в тясна колаборация с други звена на лечебното заведение
/ ОАИЛ, НО, Рентгеново отделение, ОФТР и др./
НХО поддържа контакти с Университетски клиники по Неврохирургия в
страната, които оказват методична и клинична помощ.