Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

Отделение по неонатология

 

Лечебно – диагностичната дейност в Неонатологично отделение се осъществявя съгласно изискванията на Стандарта по Неонатология Отделението е разположено на четвъртия етаж в хирургическия корпус на „МБАЛ – Добрич” АД. Медицинският екип, който се грижи за новородените се състои от 6 лекари, 14 акушерки и мед. сестри, 6 санитари.  
Отделението е изцяло реновирано и разполага с 20 легла, в т.ч. 4 интензивни, разпределени в три сектора: Физиологичен сектор, сектор за Интензивна терапия и сектор за Специални грижи.

    - Физиологичен сектор.
    В него се полагат грижи за здрави новородени деца от първите минути след раждането, целящи намаляване стреса на новороденото и максимално бързото му адаптиране към новата среда.


    - Интензивен сектор.
    Интензивният сектор е оборудван със съвременна апаратура, осигуряваща осъществяването на непрекъснат мониторинг на основните жизнени функции на пациентите. В Интензивния сектор се приемат деца с повишен риск и проблемна адаптация, деца със забавена кардио – пулмонална адаптация, изискващи апаратна вентилация и прилагане на сърфактант терапия, както и новородени с ниско тегло / под 2500гр./, нуждаещи се от дихателна реанимация. Децата в Интензивен сектор се поставят в кувьози, чрез които се гарантира контрол на основните параметри на средата.


    - Сектор за специални грижи.


В сектора за специални грижи се отглеждат недоносени новородени със стабилни витални функции. Средно годишно през Неонатологично отделението преминават около 1200 деца. Лечебно – диагностичната дейност и грижите за новородените в звеното са непрекъснати – 24 часа в денонощието.