Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

Медицински център

 

Представяне

 

"Медицински Център - Добрич" ЕООД е разположен в административната сграда (Терапевтичен корпус) на "МБАЛ Добрич" АД. Заема четири етажа от сградата.

На разположение на пациентите са два входа - от страната на "Спешна помощ" и откъм двора на болницата.

Входовете са с изградени естакади за инвалидни колички и носилки. На разположение е асансьор.

"Медицински Център - Добрич" ЕООД e собственост (Дъщерно дружество) на "МБАЛ Добрич" АД.

Управител: д-р Веселка Цацова, тел: 058/601317  

Зам. Управител/ Гл. счетоводител: Катерина Руменова Русева, тел: 058/600296

Регистратура/ каса- тел: 058/601082