Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

Отделение по кожни и венерически болести

 

кожни и венерически болести

 

 

Местоположение:

Осми етаж в хирургическия корпус на "МБАЛ Добрич"


Персонал:

Началнико отделение

Д-р Валентин Янев

 

д-р Валентин Янев

 

 

 

Д-р Снежана Шуманова 

 

 

Представяне:

Отделението по кожни и венерически болести / КВО / е единствено в област Добрич и заедно с приемния консултативен кабинет по кожни и полово предавани болести /ККППБ/ реализира на функционален принцип дейността на диспансер по кожни и венерически болести за областта.

КВО разполага с 7 болнични легла,  в южно разположени стаи със самостоятелен санитарен възел с течаща топла вода.

Визитацията се провежда всеки работен ден от Началник отделение, лекуващ лекар, старша мед. сестра и дежурна мед. сестра. Лечебните мероприятия включват освен вътрешното лечение с инжекции и таблетни форми, но и трикратно мазане с мехлеми и широко използване възможностите на физиотерапията.Болните се консултират при необходимост с други специалисти от болницата.
 
Лекарите от Отделение по кожни и венерически болести са специалисти по дерматовенерология със съвременна квалификация и опит. Сестрите и санитарите са със специфични умения за обгрижване на дерматологични болни
Отделението е база за практическо провеждане на следдипломна квалификация на лекари, специализанти по дерматовенерология.

 

Контакти:

 

Началник отделение : Д-р Валентин Янев тел. 058 /600 488 вътр.480
лекарски кабинет тел .058 / 600 488 вътр. 285
Д-р Снежана Шуманова  тел. 058 / 600 488 вътр. 285
Ст. мед. сестра: тел. 058 / 600 488 вътр. 292
Манипулационна: тел. 058 / 600 488 вътр. 296
ККППБ тел. 058 / 600 488 вътр. 284

 

ОКВБ осъществява болнична помощ на болни с остри, подостри и изострени хронични дерматологични и полово предавани болести в условията на планов и спешен прием. В Консултативния кабинет се диспансеризират болни с ППИ.