Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 Клинична микробиология МБАЛ Добрич

 

 Персонал

Началник:

Д-р Здравка Танкова, висше медицинско образование, призната специалност по Микробиология  
 
   
Д-р Иванка Стефанова Русева

 
Павлина Илиева Желязкова- старши медицински лаборант  

 

Представяне:


   "Микробиологична лаборатория" е най- съвременно оборудваната микробиологична лаборатория на територията на областта, в която се работи по утвърдени стандарти и по правилата на добрата лабораторна практика. Защитила е сертификати за Външен контрол по качеството с отлична оценка от НЦЗПБ. Лабораторията е обособена в три сектора: Бактериология , Серология и ТБК - лаборатория, позиционирани на петия и осмия етаж на хирургическия корпус на лечебното заведение.

Отделението разполага с полуавтоматизирана система за биохимична идентификация CRYSTAL, апаратура за серологична диагностика по метода ELISA,   ламинарен бокс клас II, антиаерозолна цетрофуга, автоклав Sanyo, светлинни микроскопи LEIKA и Olympus - ново поколение, , аналитични везни и др.

    В лабораторията се осъществява високоспециализирана болнична и доболнична микробиологична, серологична , вирусологична и туберкулозна диагностика чрез съвременни диагностични методи, осигуряващи бърз и качествен лабораторен резултат. Основни дейности са : приемане и обработване на всички видове секрети - гърлен, носен, и др., материали от генитална система, урина за урокултура, копрокултури, вкл. за рота- и аденовируси, микробиологично изследване на ликвор, кръв ( хемокултура) чрез автоматизирана система, серологични изследвания - AST, Waaler Rose, Helicobacter pylori -серологичен и антигенен тест, Clamydia trachomatis , хепатитни вируси А, В, С , HIV, марсилска треска и лаймска болест. В лабораторията се извършва определяне и съвременна интерпретация на чувствителността на изолираните микроорганизми към антибактериални лекарствени средства, консултация при избор на антимикробна терапия. Уникална дейност за региона е микробиологичната диагностика на Туберкулоза. Лабораторията работи по Националната програма за Превенция и Контрол на Туберкулозата в България, финансирана от Глобалния фонд. Всеки пациент може да се изследва за туберкулоза, както и да получи качествена услуга по останалите дейности, по които се работи лабораторията.

 

Клинична микробиология МБАЛ Добрич   Клинична микробиология МБАЛ Добрич    Клинична микробиология МБАЛ Добрич
         
Клинична микробиология МБАЛ Добрич   Клинична микробиология МБАЛ Добрич   Клинична микробиология МБАЛ Добрич