Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

 

Кратки факти


На "МБАЛ- Добрич" АД със заповед от Министъра на здравеопазването се присъжда най-висока акредитационна оценка – Отличен за 5 години. Имайки предвид високата оценка на болницата и в частност на ХО това задължава персонала на отделението и неговия началник да запази постигнатите резултати и да повиши нивото и качеството на обслужване на пациентите. През месец февруари 2013 год. Хирургично отделението премина успешно и проверката по ИСО, който е един от най-популярните в света стандарти.През 1986г. е завършен хирургическия корпус, в който в момента се помещават стационарните отделения.  До 1996 год. съществуват две хирургични отделения и същата година са обединени поради намаляване легловия фонд на болницата Хирургично отделение към „МБАЛ-Добрич” АД в Област Добрич предоставя здравна услуга на населението от 8 общини.

 

 

Хирургична дейност


Като подструктура на МБАЛ-Добрич АД е създадено с цел да извършва диагностично-лечебна (оперативна) дейност в областта на коремна хирургия, гнойно-септична, ендокринна, съдова  хирургия. Тази дейност се осъществява според ситуацията в спешен, неотложен и планов порядък. Основна дейност, характеризираща спецификата на отделението, е оперативната. Стационарът на хирургично отделение в „МБАЛ – Добрич”АД е разположен на шестия етаж на хирургичния блок.В Хирургично отделение има разкрити 24 легла, от които 2 легла за продължително лечение. Отделението разполага с болнични стаи, всяка със собствен санитарен възел и една ВИП стая. Разпределени са на 2 сектора – септичен и асептичен. Отделението разполага и със сектор, в който са разположени лекарските кабинети, кабинета на началник отделение, старша мед. сестра и мед. секретар.

 

 

Мисия на хирургичното отделение


Мисията на хирургично отделение е свързана с мисията на „МБАЛ- Добрич" АД в :

    - Oсигуряване на надеждна и висококвалифицирана медицинска помощ на пациентите в изброените направления.
    - Подобряване на здравето на болните или пълно възстановяване.
    - Осигуряване на необходимата информация за ранна диагностика.
    - Контрол върху динамиката на развитие на заболяването и ефекта от приложеното лечение.
    - Облекчаване на болката при по-тежките заболявания.
    - Провеждане на здравно обучение на пациентите и промоция на здравето.

 

 

Оперативна дейност


В хирургично отделение се извършва:

   - Жлъчно-чернодробна и панкреасна хирургия
   - Миниинвазивна ( лапароскопска хирургия)
   - Операции на стомаха и червата
   - Операции на ректум и анус
   - Спешна торакална хирургия
   - Диабетна и атеросклеротична гангрена
   - Раневи инфекции
   - Гнойни процеси в коремната и плевралната кухина
   - Фимози (обрязване)

 

Медицински персонал


Лекарите работещи в отделението са 8 на брой, от които 1 без придобита все още специалност по хирургия, медицински сестри – 14, от които старша мед.сестра и един медицински секретар, санитари – 10.

 

 

Д-р Мирослав Попов - зав. хирургично отделение

 

Завършил медицина ВМУ 1986 год. Курсове за усъвършенстване на квалификацията:
- 1990 – реконструктивна хирургия на периферна артериална и венозна система
- През 1991 – съдова хирургия – гр. София специалност хирургия – 1992 год.,
- 1993 – специализация по обща и съдова хирургия – Швейцария- Д-р Андре Гредел, проф. д-р Брунер, проф. Д-р Лачадер.
- 1999 – специализация по миниинвазивна ендоскопска хирургия в Швейцария – доц. Швайцер.
- 2011 год.- “Медицинска педагогика” към ВМУ – гр. Варна.
- Владее писмено и говоримо немски и английски език.

 

 д-р Мирослав Попов

  

  

 

 

Д-р Красимир Николов


    Завършил медицина 1982 год. във ВМУ – гр. Варна. Курсове за усъвършенстване на квалификацията:
    - 1987 год.- Специалност хирургия.
    - 1993 – курс по “ Усложнен колоректален карцином “ – гр. София, проф. д-р Ив. Виячки, дмн.
    - 1994 – курс за обучение – “Гръдна хирургия” – гр. София, проф. д-р Тодоров, дмн.

 д-р Красимир Николов

 

 

 

 Д-р Георги Вълчанов    Завършил медицина 1988 год. ВМУ – гр. Варна. Курсове за усъвършенстване на квалификацията:
    - 1994 год.- Специалност хирургия.
    - 1999 год. – курс по “Абдоминална ехография” – І ниво – гр. София.
    - 1999 год. – курс за следдипломна квалификация по Конвенционална ехография – МУ – гр. София.
    - 2000 год. – индивидуално обучение по кръвоизливи на горния гастроинтестинален тракт – гр. София.

 д-р Георги Вълчанов

 

Д-р Найден Найденов    Завършил медицина 1982 год. към ВМУ – гр. Варна. Курсове за усъвършенстване на квалификацията:
    - 1987 год.- специалност хирургия.
    - 1995 – 2004год – Управителна МБАЛ “Тервел” ООД
    - 2004 год. – специалност Стопанско управление , професионална квалификация “Здравен мениджмънт”.

 д-р Найден Найденов

 

 

 

Д-р Младен Герджиков

 

 

Лекарски състав

Сестрински състав

хирургия лекарски състав хирургия сестри

 

Операционна и налична апаратура


Всяка операционна зала е снабдена с операционна маса и осветление. Хирургическият инструментариум е достатъчен и добре поддържан. Разполагаме с високочестотен коагулатор за кръвоносни съдове Енсил и с ултразвуков скалпел на Olimpus. Разполагаме с апарати за високофреквентна електрокоагулация тип ERBE, апарат за миниинвазивна ендоскопска хирургия тип Storz, инструментариум за ендоскопско субфасциално лигиране на перфорантни вени, подвижен рентгенов апарат с усилвател на образа Sieremobil 2000 – Siemens, а така също и със сух стерилизатор – последно поколение на фирма Scherer, аспиратори, аргон - плазмения коагулатор на фирма ERBE.

 

 

" Най-добрата операция е тази, която не се е наложило да бъде направена."

- Николай Пирогов