Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

 

СТРУКТУРА

 

В ОФРМ са обособени следните сектори:        

  -  Сектор Електролечение;                              

  -  Рехабилитационен и учебен сектор                   

  -  Сектор Инхалационна терапия                        

  -  Сектор Водолечение                                      

  -  Сектор Кинезитерапия

  -  Сектор Функционален

  -  Сектор Топлолечение
   
Всички те са оборудвани с модерна апаратура.

В отделението се работи по 5 рехабилитационни пътеки за лечение на пациенти със заболявания на сърдечно- съдовата система, ИБС, прекарали ОМИ и сърдечни операции, след мозъчен инсулт и други нарушения на централен двигателен неврон, заболявания на ПНС, болести на ОДА.

Отделението разполага с 12 легла за рехабилитационна дейност, базирани в следните отделения:

- 5 легла в Отделение по нервни болести;

- 5 легла в Отделение по ортопедия и травматология;

- 1 легло в Отделение по кардиология;

- 1 легло в Отделение по педиатрия;

 

Нач. Отд. Д-р Гергана Стойкова

тел.058/600-488 вътр. 400

 

 

ДИАГНОСТИЧНИ И ЛЕЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ

Диагностични дейности, електродиагностика, хронаксиметрия, ММТ, функционално изследване на ОДА / ъглометрия и сантиметрия /, соматометрия, соматоскопия.

  Лечебни дейности:

- Заболявания на ОДА.

- Заболявания на ЦНС и ПНС

- Заболявания на ССС

- Заболявания на Дих. С-ма

- Родови травми

- Трудно заздравяващи рани и периферни съдови синдроми
         

В МБАЛ- Добрич АД е изграден център за амбулаторна кардиологична рехабилитация на пациенти преболедували от миокарден инфаркт и сърдечни операции. Въведен е метода БОБАТ при мозъчен инсулт и др. Заболявания на ЦДН. Лимфодренажен масаж при следоперативни, травматични състояния. Програмата е разработена по проект на Рене ван де Велде в рамките на Българо-Швейцарското дружество за междуболнично партньорство Шафхаузен- Добрич. И от бълскарска страна екип от специалисти физиотерапевт, кардиолози, невролози и рехабилитатори.