Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

 

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ   ЗА 2017 г.

 

КОД

 

МЯРКА

ЦЕНА 

1

АМБУЛАТОРЕН ПРЕГЛЕД

БР

30,00

 

Хематология

 

 

2

2.1

ПКК-18 ПОКАЗАТЕЛЯ

ПКК-20 ПОКАЗАТЕЛЯ

БР

БР

5,00

7,00

3

ДКК-ВИЗУАЛНО-МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

БР

7,00

4

МОРФОЛОГИЯ НА ЕРИТРОЦИТИ-ВИЗУАЛНО-микроскопско

БР

7,00

5

СУЕ /РУЕ/

БР

3,00

6

РЕТИКУЛОЦИТИ

БР

4,00

7

ОСМОТИЧНА РЕЗИСТЕНТНОСТ  НА ЕРИТРОЦИТИ

БР

4,00

 

Кръвосъсирване

 

 

8

ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ / INR

БР

4,00

9

Ф И Б Р И Н О Г Е Н

БР

4,00

10

A P T T /K K В /

БР

4,00

11

ВРЕМЕ НА КЪРВЕНЕ

БР

2,00

 

Биохимия

 

 

12

ГЛЮКОЗА

БР

3,50

13

ГЛЮКОЗА – 3 КРАТЕН ПРОФИЛ  

БР

10,00

14

ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТЕН ТЕСТ

БР

10,00

15

ОБЩ БЕЛТЪК

БР

3,50

16

АЛБУМИН

БР

3,50

17

D- DIMER

БР

15,00

18

БИЛИРУБИН-ОБЩ

БР

3,50

19

БИЛИРУБИН- ДИРЕКТЕН

БР

3,50

20

У Р Е Я

БР

3,50

21

КРЕАТИНИН

БР

3,50

22

ПИКОЧНА КИСЕЛИНА

БР

3,50

 

Липиден статус

 

3,50

23

ХОЛЕСТЕРОЛ-ОБЩ

БР

3,50

24

ХОЛЕСТЕРОЛ-HDL

БР

3,50

25

ТРИГЛИЦЕРИДИ

БР

3,50

 

Ензими

 

3,50

26

ЛАКТАТДЕХИДРОГЕНАЗА / LDH /

БР

3,50

27

ASAT

БР

3,50

28

ALAT

БР

3,50

29

Гама- ГТ / GGТ/  

БР

3,50

30

АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА /А P /

БР

3,50

31

АЛФА-АМИЛАЗА /AMYL/

БР

3,50

32

КРЕАТИНКИНАЗА /СК /

БР

3,50

33

КРЕАТИНКИНАЗА – MB /СК-МВ/-количествен анализ

БР

17,00

34

 

35

ХОЛИНЕСТЕРАЗА

 

ЛИПАЗА (Lipase)

БР

 

БР

5,00

 

4,50

 

Електролити и олигоелементи

 

 

36

НАТРИЙ / NA/

БР

3,50

37

КАЛИЙ /К/

БР

3,50

38

ЖЕЛЯЗО / FE/

БР

3,50

39

TЖСК

БР

3,50

40

ХЛОРИДИ /CL/

БР

3,50

41

КАЛЦИЙ / СА/

БР

3,50

42

ФОСФОР  /P/

БР

3,50

43

МАГНЕЗИЙ / MG/

БР

3,50

44

ГАЗОВ АНАЛИЗ / АКR /- КАС

БР

10.00

 

Урина

 

 

45

УРИНА-общо химическо изследване / pH, глюкоза, отн. тегло, уробилиноген, билирубин, белтък, кетони, нитрити, кръв / и седимент

БР

4,00

46

МИКРОАЛБУМИН В УРИНАТА

БР

15,00

47

СЕДИМЕНТ

БР

3,00

48

КАЛЦИЙ /СА / В ДИУРЕЗА  

БР

4,00

49

АЛФА АМИЛАЗА В УРИНАТА

БР

4,00

50

КРЕАТИНИНОВ КЛИРЪНС

БР

7,00

51

КОЛИЧЕСТВО БЕЛТЪК В ДИУРЕЗА

БР

6,00

 

Изпражнения

 

 

52

ОКУЛТНИ   КРЪВОИЗЛИВИ   

БР

7,00

53

 КОПРОЦИТОГРАМА

БР

7,00

 

Индивидуални белтъци в серум

 

 

54

ИМУНОГЛОБУЛИН А / I gA  /

БР

15,00

55

ИМУНОГЛОБУЛИН G / I gG/

БР

15,00

56

ИМУНОГЛОБУЛИН М / I gM /

БР

15,00

57

С-реактивен протеин / CRP /-количествен анализ

БР

12,00

58

 

 

 

59

ХОЛЕСТЕРОЛ – LDL-КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ

БР

5,00

60

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОСТАТЕН АНТИГЕН / PSA/

БР

15,00

61

ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ

БР

3,00

62

ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН

БР

12,00

 

Хормони

 

 

63

 

 

 

64

4

БР

15,00

65

ТSH

БР

15,00

66

Аnti-TPO

БР

20,00

67

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНА ГРУПА  И Rh ФАКТОР

БР

15,00

68

ЕРИТРОЦИТЕН КОНЦЕНТРАТ /държавна такса за общински болници/

Л

90,00

69

НАТИВНА ПЛАЗМА /държавна такса за общински болници/

Л

90,00

70

ПРЯСНО  ЗАМРАЗЕНА  ПЛАЗМА /държавна такса за общински болници/

Л

90,00

71

ИЗСЛЕДВАНЕ НА АВТОЕРИТРОАНТИТЕЛА  

БР

35,00

72

ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЛОЕРИТРОАНТИТЕЛА

БР

35,00

73

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИН ВИТРО СЪВМЕСТИМОСТ

БР

35,00

74

ИЗСЛЕДВАНЕ НА АНТИТЕЛА HIV /ELISA/

БР

17,00

75

ИЗСЛЕДВАНЕ НА HCV/ХЕПАТИТ С/ ИЛИ HАV /ХЕПАТИТ А/

БР

17,00

76

ИЗСЛЕДВАНЕ НА Hbs Ag  

БР

17,00

77

ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА ЗА УРОКУЛТУРА

БР.

8,00

78

МАТЕРИАЛ ОТ ГЕНИТАЛНА С-МА

БР.

14,00

79

РАНЕВ МАТЕРИАЛ

БР.

8,00

80

ГЪРЛЕН СЕКРЕТ

БР.

8,00

81

НОСЕН СЕКРЕТ

БР.

8,00

82

ХРАЧКА

БР.

8,00

83

ФЕКАЛНА ПРОБА /КОПРОКУЛТУРА/

БР.

14,00

84

УШЕН СЕКРЕТ

БР.

8,00

85

ОЧЕН СЕКРЕТ

БР.

8,00

86

АНТИБИОГРАМА С 6 АНТИБИОТИЧНИ ДИСКА

БР.

8,00

87

ВАСЕРМАН

БР.

8,00

88

ПРОБА ЗА СИФИЛИС /ТРНА/

БР.

8,00

89

АНТИСТРЕПТОЛИЗИНОВ ТИТЪР /A S T/

БР.

9,00

90

WAALER ROSE

БР.

9,00

91

МИКОЗИ

БР.

10,00

92

ХЛАМИДИЯ ТРАХОМАТИС

БР.

18,00

93

ХЛАМИДИЯ БИВАЛЕНТНА

БР.

19,00

94

УРОГЕНИТАЛНА МИКОПЛАЗМА

БР.

17,00

95

СЕРОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ-ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ

БР.

22,00

96

ПОСЯВКА ЗА ТУБ БАКТЕРИИ /ХРАЧКА ЗА КОХ/

БР.

9,00

97

МИКРОСКОПСКИ ПРЕПАРАТ ТУБ БАКТЕРИИ

БР.

7,00

98

ХЕМОКУЛТУРА                 

БР.

17,00

99

ROTA  И ADENO ВИРУСИ

БР

22,00

100

ФЕКАЛНА ПРОБА ЗА ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ

БР

22,00

101

ИЗРАБОТКА НА 1 ПАРАФИНОВ БЛОК ОТ ЕНДОСКОПСКА ЩИПКОВА БИОПСИЯ И ДРУГИ МАЛКИ БИОПСИЧНИ МАТЕРИАЛИ

БР

32,00

102

ИЗРАБОТКА НА 1 ПАРАФИНОВ БЛОК ОТ КЮРЕТАЖЕН МАТЕРИАЛ  

БР

22,00

103

ИЗГОТВЯНЕ НА ХИСТОЛОГИЧЕН ПРЕПАРАТ ОТ ГОТОВ ПАРАФИНОВ БЛОК

БР

18,00

104

ИЗРАБОТКА НА 1 ПАРАФИНОВ БЛОК ОТ   ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ СЪС СЕРИЙНИ СРЕЗИ

БР

20,00

105

МОРФОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАТЕРИАЛ ОТ МАСТЕКТОМИЯ С АКСИЛАРНА ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ ПРИ КАРЦИНОМ НА МЛЕЧНА ЖЛЕЗА

БР

120,00

106

МОРФОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАТЕРИАЛ ОТ СТОМАХ И ЛИМФНИ ВЪЗЛИ  ПРИ КАРЦИНОМ НА СТОМАХ

БР

120,00

107

МОРФОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ  НА МАТЕРИАЛ ОТ КОЛОНА И РЕГИОНАЛНИТЕ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ ПРИ КАРЦИНОМ НА КОЛОН И РЕКТУМ

БР

120,00

108

МОРФОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ   НА МАТЕРИАЛ ОТ МАТКА И АДНЕКСИ ПРИ   ЛАПАРОХИСТЕРЕКТОМИЯ

БР

120,00

109

МОРФОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ   НА МАТЕРИАЛ ОТ МАТКА И АДНЕКСИ ПРИ   ЛАПАРОХИСТЕРЕКТОМИЯ С ДИСЕКЦИЯ НА ТАЗОВИТЕ И ПАРААОРТАЛНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ ПРИ КАРЦИНОМ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА ИЛИ НАПРЕДНАЛ ЕНДОМЕТРИАЛЕН КАРЦИНОМ

БР

150,00

110

МОРФОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ   НА МАТЕРИАЛ ОТ КОНИЗАЦИЯ НА  МАТОЧНА ШИЙКА

БР

130,00

111

МОРФОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ  ОТ ДИСЕКЦИЯ НА ШИЙНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ

БР

100,00

112

ХИСТОХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ  ДО 4 СРЕЗА / за всеки вид оцветяване поотделно/

БР

18,00

113

ИМУНОХИСТОХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕСТРОГЕН-ПРОГЕСТЕРОНОВА РЕЦЕПТИВНОСТ ПРИ КАРЦИНОМ НА  МЛЕЧНА ЖЛЕЗА

БР

70,00

114

ИМУНОХИСТОХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ  НА HER-2 РЕЦЕПТОРИ ПРИ КАРЦИНОМ НА МЛЕЧНА ЖЛЕЗА

БР.

70,00

115

СПЕШНИ СРЕЗИ ПРИ ИНТРАОПЕРАТИВНА БИОПСИЯ

БР

60,00

116

КОНСУЛТАЦИЯ НА ГОТОВ ХИСТОЛОГИЧЕН ПРЕПАРАТ  ДО 4 СРЕЗА

БР

40,00

117

АУТОПСИЯ –по желание на близките на починал у дома/ диагноза и заключение

БР.

350,00

118

 

 

 

119

КОНСУЛТАЦИЯ НА ГОТОВ ЦИТОЛОГИЧЕН ПРЕПАРАТ

БР

18,00

120

ЦИТОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА НАМАЗКА ОТ ПОРЦИО И ЦЕРВИКС

БР

14,00

121

ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ  НА  МАТЕРИАЛ ПОЛУЧЕН ЧРЕЗ АСПИРАЦИЯ-КЛЕТЪЧЕН МАТЕРИАЛ ВЗЕТ ЧРЕЗ ТАБ /МЛЕЧНА ЖЛЕЗА, ПРОСТАТА, ПАНКРЕАС, ЛИМФЕН ВЪЗЕЛ /

БР

22,00

122

ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ   НА МАТЕРИАЛ ОТ ИЗЛИВИ  В ТЕЛЕСНИ КУХИНИ –СЕДИМЕНТ ОТ КАМЕРА НА ЦАУК СТОЯНОВ

БР

12,00

123

ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ   НА  ПРЕПАРАТИ ОТ ХРАЧКА

БР

18,00

124

ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ   НА  ПРЕПАРАТИ  ОТ  СЕКРЕТИ

БР

18,00

125

ИМУНОХИСТОХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЕR/PR

БР

60,00

126

ПРЕСТОЙ  НА ТРУП В ХЛАДИЛНА КАМЕРА –за 24 часа

За 1 ден

25,00

127

 

 

 

128

ИХХ ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТУМОРНАТА ДИАГНОСТИКА С 1 АНТИТЯЛО

БР

60,00

129

ИХХ ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТУМОРНАТА ДИАГНОСТИКА С 2 АНТИТЕЛА

БР

80,00

130

ИХХ ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТУМОРНАТА ДИАГНОСТИКА С 3 АНТИТЕЛА

БР

100,00

131

ИХХ ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТУМОРНАТА ДИАГНОСТИКА С ПОВЕЧЕ ОТ 3 АНТИТЕЛА

БР

х 20 за

всяко допълнително

133

О Т Е М А Т О М А

БР

100,00

134

А Т Е Р О М А

БР

90,00

135

ЛИПОМА БЕЗ ХИСТОЛОГИЧЕН РЕЗУЛТАТ

БР

100,00

136

ЛИПОМА С ХИСТОЛОГИЧЕН РЕЗУЛТАТ

БР

130,00

137

ЕКСЦИЗИЯ НА ПАПИЛОМ БЕЗ ХИСТОЛОГИЧЕН РЕЗУЛТАТ

БР

40,00

138

ЕКСЦИЗИЯ НА ПАПИЛОМ С ХИСТОЛОГИЧЕН РЕЗУЛТАТ

БР

130,00

139

ПОСТАВЯНЕ НА ОБЕЦИ

БР

30,00

140

ИНЦИЗИЯ НА ФУРУНКУЛ БЕЗ ДРЕНАЖ

БР

40,00

141

ИНЦИЗИЯ НА ФУРУНКУЛ С ДРЕНАЖ

БР

50,00

142

БИОПСИЯ ОТ ТУ БЕЗ ХИСТОЛОГИЧЕН РЕЗУЛТАТ

БР

40,00

143

БИОПСИЯ ОТ ТУ УНГ С ХИСТОЛОГИЧЕН РЕЗУЛТАТ

БР

100,00

144

ЕКСЦИЗИЯ НА ФРЕНУЛУМ БЕЗ АНЕСТЕЗИЯ

БР

30,00

145

ЕКСЦИЗИЯ НА ФРЕНУЛУМ С АНЕСТЕЗИЯ

БР

50,00

146

КОРЕКЦИЯ НА УДЪЛЖЕНА  УВУЛА

БР

40,00

147

ФИБРОБРОНХОСКОПИЯ

БР

80,00

148

ФИБРОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ БЕЗ АНЕСТЕЗИЯ

БР

90,00

149

ФИБРОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ С АНЕСТЕЗИЯ

БР

130,00

150

РЕКТОРОМАНОСКОПИЯ

БР

40,00

151

ФИБРОСИГМОИДОСКОПИЯ БЕЗ АНЕСТЕЗИЯ

БР

80,00

152

ФИБРОКОЛОНОСКОПИЯ БЕЗ АНЕСТЕЗИЯ

БР

100,00

153

ФИБРОКОЛОНОСКОПИЯ С АНЕСТЕЗИЯ

БР

130,00

154

ХАЛАЦИОН

БР.

40,00

155

ЕКСЦИЗИЯ НА ПТЕРИГИУМ БЕЗ ПЛАСТИКА

БР.

80,00

156

ВЕРУКИ

БР.

40,00

157

ЕКСТИРПАЦИЯ НА САК

БР.

110,00

158

ДЕРМОИДНА КИСТА С УПОЙКА

БР.

110,00

159

ДЕРМОИДНА КИСТА БЕЗ УПОЙКА

БР.

100,00

160

ЕЛЕКТРОЕПИЛАЦИЯ

БР.

40,00

161

КСАНТЕЛАЗМИ

БР.

60,00

162

КРИОТЕРАПИЯ С ТЕЧЕН АЗОТ

БР.

25,00

163

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕНТРОПИОН, ЕКТРОПИОН

БР.

80,00

164

ФЛУОРЕСЦЕНТНА АНГИОГРАФИЯ

БР.

50,00

165

ТУМОРИ НА КЛЕПАЧИ

БР.

60,00

166

ЛАЗЕРТЕРАПИЯ ПРИ ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ

БР.

60,00

167

ФИМОЗА

БР

160,00

168

ОПЕРАТИВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПАРАФИМОЗА

БР

40,00

169

ЦИСТОСКОПИЯ

БР

100,00

170

СПЕРМОГРАМА

БР

35,00

171

ЛИПОМ И АТЕРОМ С ХИСТОЛОГИЧЕН РЕЗУЛТАТ

БР

120,00

172

 АТЕРОМ И ЛИПОМ

БР

100,00

172.1

ЛИПОМ ИЛИ АТЕРОМ С ПЪЛНА АНЕСТЕЗИЯ

БР

160,00

173

МНОЖЕСТВЕНА ЛИПОМАТОЗА

БР

140,00

174

ОПЕРАЦИЯ-ВРАСЪЛ НОКЪТ

БР

90,00

174.1

ОПЕРАЦИЯ ВРАСЪЛ НОКЪТ С ПЪЛНА АНЕСТЕЗИЯ

БР

130,00

175

АТЕРОМА В ОБЛАСТТА НА УХОТО

БР

60,00

176

ЧУЖДО ТЯЛО НА ГОРЕН КРАЙНИК

БР

100,00

177

ВИП  СТАЯ /с допълнителни битови условия / - леглоден за всички отделения

ЗА 1 ДЕН

50,00

178

ПРЕГЛЕД ОТ ХИРУРГ

БР

30,00

179

ЗАТРУДНЕНА ЕКСТРАКЦИЯ НА МЪДРЕЦ С ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ

БР

130,00

180

ИЗВАЖДАНЕ  НА ЗЪБИ С ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ

БР

160,00

181

ПРЕМАХВАНЕ НА ТУМОРНИ ОБРАЗУВАНИЯ ПО ЛИЦЕТО

БР

80,00

182

ПРЕМАХВАНЕ НА ТУМОРНИ ОБРАЗУВАНИЯ ПО ЛИЦЕТО С ХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

БР

120,00

183

ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ

БР

30,00

184

ЕХОГРАФИЯ НА БЪБРЕЦИ

БР.

30,00

185

ЛИЦЕВО ПРОФИЛНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЧЕРЕП

БР

30,00

186

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ОКОЛОНОСНИ СИНУСИ

БР

30,00

187

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДНАТА КЛЕТКА

БР

30,00

188

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОСТИ-КРАЙНИЦИ

БР

30,00

189

РЕНТГЕНОГРАФИЯ  НА РАМЕННА СТАВА

БР

30,00

190

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА  КОСТИТЕ НА ТАЗА

БР

30,00

191

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ

БР

30,00

192

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТОМАХ, ХРАНОПРОВОД  И ТЪНКИ ЧЕРВА

БР

40,00

193

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛАРИНКС,ФАРИНКС

БР

30,00

194

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ

БР

30,00

195

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЯЛ ДРОБ И СЪРЦЕ

БР

30,00

196

РЕНТГЕНОСКОПИЯ БЯЛ ДРОБ И СЪРЦЕ

БР

30,00

197

ОБЗОРНА ГРАФИЯ НА КОРЕМ

БР

35,00

198

КОНТРАСТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ ТРАКТ ПАСАЖ

БР

50,00

199

ИРИГОГРАФИЯ

БР

35,00

200

 ВЕНОЗНА  УРОГРАФИЯ

БР

40,00

201

ХИСТЕРОСАЛПИНГОГРАФИЯ

БР

40,00

202

МАМОГРАФИЯ – ЗА 1 МЛ.ЖЛЕЗА

БР

25,00

203

АОРТОАРТЕРИОГРАФИЯ НА ДОЛНИ КРАЙНИЦИ

БР

700,00

204

КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ   НА ГЛАВА БЕЗ КОНТРАСТНА МАТЕРИЯ

БР

100,00

205

КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ     НА ШИЯ И ГРЪДЕН КОШ БЕЗ КОНТРАСТНА МАТЕРИЯ

БР

100,00

206

КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ     НА КОРЕМ И ВЪТРЕШНИ ОРГАНИ БЕЗ КОНТРАСТНА МАТЕРИЯ

БР

115,00

207

КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ     НА СКЕЛЕТ БЕЗ КОНТРАСТНА МАТЕРИЯ

БР

100,00

208

КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ     НА МЕЖДИННО ПРОСТРАНСТВО И ПРЕШЛЕНИ БЕЗ КОНТРАСТНА МАТЕРИЯ

БР

100,00

209

КОНВЕНЦИОНАЛНА ЕХОГРАФИЯ  НА ЩИТОВИДНА  ЖЛЕЗА

БР.

35,00

210

ХИДРОТУБАЦИЯ

БР

30,00

211

ТОМОГРАФИЯ НА БЯЛ ДРОБ И ГРЪДЕН КОШ

БЛ.

35,00

212

АРТРОСКОПИЯ

БР.

70,00

213

ДРЕНАЖ НА ПЛЕВРАЛНА КУХИНА

БР.

80,00

214

ЕЕГ-ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМА

БР

40,00

215

ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ-ЕМГ

БР

40,00

216

ДОПЛЕР СОНОГРАФИЯ НА АРТЕРИИ, ВЕНИ

БР

40,00

217

АУДИОМЕТРИЯ ДВУСТРАННО

БР

25,00

218

КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД СЪС СПЕЦИАЛИСТ

БР

30,00

219

ЕКГ С 12 ОТВЕЖДАНИЯ

БР

20,00

220

ВЕЛОЕРГОМЕТРИЯ

БР

40,00

221

24 ЧАСА  ЕКГ ЗАПИС /ХОЛТЕР/

БР

60,00

222

ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

БР

40,00

223

ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИШАНЕТО /ФИД/

БР.

20,00

224

УЛТРАЗВУК – АГ

БР.

30,00

225

АБОРТ С МЕСТНА УПОЙКА  И ИЗСЛЕДВАНЕ

БР

120,00

226

АБОРТ С ПЪЛНА УПОЙКА

БР

150,00

227

УЗДС С ДУПЛЕКС ДОПЛЕР

 БР

50,00

228

КРИОТЕРАПИЯ С ТЕЧЕН АЗОТ-НА ПРОЦЕДУРА

БР

30,00

229

 

БР

 

230

ХЕМОДИАЛИЗА

БР

400,00

231

ОПЕРАЦИЯ-ВРАСЪЛ НОКЪТ-ПЛАСТИЧНО ОФОРМЯНЕ НА НОКЪТНИЯ ВАЛ

БР.

120,00

232

ПРЕВРЪЗКА

БР

20,00

233

МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ

БР

10,00

234

ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ

БР

15.00

235

ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ

БР

25,00

236

ЕПИКУТАНЕН ТЕСТ ЗА ПРОБА

БР

2,00

237

ИНТРАКУТАНЕН ТЕСТ

БР

3,00

238

МАНТУ ИНТРАКУТАНЕН ТЕСТ

БР

10,00

239

БЦЖ ВАКСИНА

БР

15,00

240

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

БР.

20,00

241

АНЕСТЕЗИЯ-АМБУЛАТОРНО ЕПИДУРАЛНА КОМБИНИРАНА

БР.

40,00

242

ПОСТОЯНЕН СЪДОВ ДОСТЪП ЗА ХЕМОДИАЛИЗА

БР

40,00

243

НАЕМ ХИРУРГИЧНО ЛЕГЛО

ЗА ДЕН

10,00

244

СТЕРИЛИЗАЦИЯ 

СТ.ЕД

15,00

245

ТРАНСПОРТ С ЛИНЕЙКА /НОСИЛКА/

КМ.

0,80

246

ТРАНСПОРТ В РАМКИТЕ НА ГРАДА

БР.

25,00

247

ТРАНСПОРТ С ЛЕК АВТОМОБИЛ

КМ.

0,80

248

ИЗДАВАНЕ ДОКУМЕНТ-ПРЕПИС

БР.

20,00

249

ТАКСА ЗА ПРИДРУЖИТЕЛ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТА

ЗА 1 ДЕН

20,00

250

ТАКСА ЗА ПРИДРУЖИТЕЛ ПО ЖЕЛАНИЕ НА РОДИТЕЛ/ПОПЕЧИТЕЛ НА ПАЦИЕНТ НАД 12 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

ЗА 1 ДЕН

20 ,00

251

ЛЕГЛОДЕН ЗА КРЪВОПРЕЛИВАНЕ

ДЕН

50,00

252

ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ ИЗВЪН ДНИТЕ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

ЗА 1 ДЕН

50,00

253

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ

 

 

254

ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

 

 

255

ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

 

256

НАЕМИ

 

 

257

ДАРЕНИЕ

 

 

258

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № /ЗА ЗДРАВНО НЕОСИГУРЕНИ/

 

 

259

КЛИЗМА

БР.

10,00

260

ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ

БР.

10,00

261

 ЕКСТРАКЦИЯ НА КЪРЛЕЖ  /деца и възрастни/

БР.

25,00

262

АЛКОХОЛНА ПРОБА – ПО ЖЕЛАНИЕ

БР.

25,00

263

ПОСТАВЯНЕ  / СМЯНА НА УРЕТРАЛЕН  КАТЕТЪР

 / без осигуряване на консуматив от СО/

БР.

20,00

264

ВЗЕМАНЕ НА КАПИЛЯРНА КРЪВ

БР

3,00

265

ИНХАЛАЦИЯ С БЕТА 2 МИМЕТИК

БР

18,00

266

ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД ПРИ ФИЗИОТЕРАПЕВТ

БР

25,00

267

ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД ПРИ ФИЗИОТЕРАПЕВТ

БР

20,00

268

ЪГЛОМЕТРИЯ – ТЕЛК 1 става

БР

5,00

269

ЛФК – ПРОЦЕДУРА

БР

5,00

270

МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ

БР

 

20,00

271

ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЯ ПРИ ОТПАДНА СИМПТОМИКА

БР

5,00

272

ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЯ /ХЕМИПАРЕЗИ, ИН. ХИПОТРОФИИ/

БР

5,00

273

ТЕНС , ВАКУМЕН МАСАЖ

БР

10,00

274

МАНУАЛНА ДЕБЛОКИРАЩА ВЕРТЕБРОТЕРАПИЯ

БР

15,00

275

РЕЛАКСАЦИОННИ ТЕХНИКИ

БР

5,00

276

ПИР

БР

10,00

277

СПЕЦ. КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИ МЕТОДИ ПРИ ДЦП

БР

20,00

278

СПЕЦ. КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИ МЕТОДИ/БОБАТ/ ПРИ МОЗ. ИНФАРКТ

БР

20,00

279

ИНХАЛАЦИОННА ТЕРАПИЯ С НАТРИЕВ БИКАРБОНАТ

БР

4,00

280

ЛЕЧЕНИЕ С УЛТРАВИОЛЕТОВА СВЕТЛИНА

БР

4,00

281

ЛЕЧЕНИЕ С СЧТ

БР

4,00

282

ЛЕЧЕНИЕ С НЧТ

БР

4,00

283

ЛЕЧЕНИЕ С ВЧТ

БР

4,00

284

МЕХАНОМАСАЖ – четков, вибров, вакумен и т.н.

БР

5,00

285

УЛТРАЗВУКОВА  ТЕРАПИЯ

БР

5,00

286

ЛАЗЕР  ТЕРАПИЯ

БР

20,00

287

КРИОЕЛЕКТРОФОРЕЗА

БР

5,00

288

КРИОТЕРАПИЯ

БР

5,00

289

ТОПЛИННА ПРОЦЕДУРА

БР

5,00

290

ПОДВОДЕН ДУШОВ МАСАЖ – ТАНГЕНТОР

БР

20,00

291

КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ      ЧАСТИЧЕН

БР

20,00

292

КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ    ЦЯЛ

БР

40,00

293

МАНУАЛЕН ЛИМФОДРЕНАЖЕН МАСАЖ  / без консум. /

БР

30,00

294

ПОЗИЦИОНЕН ДРЕНАЖ

БР

5,00

295

АМБУЛАТОРНА КАРДИОЛОГИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ/ 10 процедури/

БР

50,00

296

 

 

 

297

 

 

 

298

ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

БР

25,00

299

ЗАПИС НА ДИСК НА ОБРАЗНО ИЗСЛЕДВАНЕ

БР

10,00

300

ДУБЛИКАТ НА ОПИСАНИЕ ОТ РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ

БР

15,00

301

ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ЛАЙМСКА БОЛЕСТ IgM

БР

20,00

302

ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ЛАЙМСКА БОЛЕСТ IgG

БР

20,00

303

 

 

 

304

 

 

 

305

 

 

 

306

 

 

 

307

 

 

 

308

КОЖНО АЛЕРГИЧНА ПРОБА /ЗА 1 АЛЕРГЕН/

БР

5,00

309

ДВУСТРАННА ВАЗЕКТОМИЯ /СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПРИ МЪЖЕ/

БР.

400,00

310

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ПОДКОЖИЕТО И ПЛАСТИКА НА КОЖАТА / ОЛЕОГРАНУЛОМА ПЕНИС/

БР.

400,00

311

ПЪЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИКВОР

БР.

20,00

312

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕДИН ПОКАЗАТЕЛ В ЛИКВОР

БР.

5,00

313

ИЗБОР НА ЛЕКАР

 

 

314

ШИНИРАЩА ПРЕВРЪЗКА

БР.

30,00

315

ГИПСОВА ШИНИРАЩА ПРЕВРЪЗКА

БР.

40,00

316

ЦИРКУЛЯРЕН ГИПС

БР.

50,00

317

ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ В ИНТЕНЗИВЕН СЕКТОР

ДНИ

150,00

318

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ /санитар /

За 1 ден

30,00 в

319

ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ В БОЛНИЧНА СТАЯ / за здравно неосигурени лица и чужди граждани/

За 1 ден

50,00

320

САМОСТОЯТЕЛЕН СЕСТРИНСКИ ПОСТ

За 1 ден

50,00

 

Туморни маркери

 

 

321

ТУМОРЕН МАРКЕР СА 15-3

БР.

16,00

322

ТУМОРЕН МАРКЕР СА 125

БР.

19,00

323

ТУМОРЕН МАРКЕР СА 19-9

БР.

19,00

324

ТУМОРЕН МАРКЕР СЕА

БР.

19,00

325

Алфа-фетопротеин /AFP/

БР.

19,00

326

 

 

 

327

АБОРТ С ПЪЛНА УПОЙКА /анестезия с Диприван/

БР

150,00

328

HbeAg/ anti HbeAt

БР.

22,00

329

Anti Hbcor total

БР.

20,00

330

Anti HDV

БР.

22,00

331

ДОПЛЕР ЕХОГРАФИЯ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА

БР.

40,00

332

БИОПСИЯ ОТ МЪЖКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ

БР.

300,00

333

ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ ПРИ ОСТРИ КОНДИЛОМИ

БР.

200,00

334

ПОСТАВЯНЕ ИЛИ ЕКСТРАКЦИЯ НА ВЪТРЕМАТОЧЕН ПЕСАР /СПИРАЛА/

БР.

  120,00

335

ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА НА МАЛКА И ПОВЪРХНОСТНА РАНА (ЗАСЯГАЩА КОЖА И ПОДКОЖИЕ)

БР.

     100,00

336

ИЗРЯЗВАНЕ И ШЕВ НА МАЛКА РАНА

БР.

 135,00

337

ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА НА ГОЛЯМА И ДЪЛБОКА РАНА (БЕЗ НЕРВИ И МАГИСТРАЛНИ СЪДОВЕ)

БР.

 195,00

338

ИЗРЯЗВАНЕ И ШЕВ НА ТЪКАНИ НА ГОЛЯМА РАНА

БР.

 295,00

339

ТИПИЧНА АПЕНДЕКТОМИЯ (ОПЕРАЦИЯ НА АПЕНДИЦИТ)

БР.

 600,00

340

ПЕРИТОНИТ

БР.

2000,00

341

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО ОТ УСТНА КУХИНА И ГЪРЛО

БР.

    40,00

342

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕЗАЛЕПНАЛИ ЗДРАВО ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ СЛУХОВИЯ КАНАЛ ИЛИ ТЪПАНЧЕВАТА КУХИНА

БР.

    40,00

343

ФОТОТЕРАПИЯ НА НЕХОСПИТАЛИЗИРАНИ НОВОРОДЕНИ ОТ ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ДРУГИ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ

НА ЧАС

   10,00 

344

СПЕЦИАЛИЗИРАНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ЗДРАВИ И РИСКОВИ НОВОРОДЕНИ

БР.

30,00 

345

 

 

 

346

ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ

БР.

30,00 

347

ОБРАБОТКА НА ПЪПЕН ОСТАТЪК

БР.

10,00

348

ПРОБНО КЪРМЕНЕ /ЕДНОКРАТНО/ С КОНСУЛТАЦИЯ НА КЪРМАЧКАТА

БР.

10,00

349

AST (АНТИСТРЕПТОЛИЗИН – О) количествен анализ

БР

10,00

350

 

 

 

351

TROPONIN I

БР

15,00

352

 

 

 

353

 

 

 

354

КЛОСТРИДИУМ ДИФИЦИЛЕ

ТОКСИН А/В – бърз тест от

фекална проба

БР

34,00

355

КАМПИЛОБАКТЕР – бърз тест от фекална проба

БР

22,00

356

ТОАЛЕТ  И ОБЛИЧАНЕ НА ТРУП /в рамките на работното време/

БР.

30,00

357

ТОАЛЕТ  И ОБЛИЧАНЕ НА ТРУП / по религиозни причини /в рамките на работното време/

БР.

20,00

358

ТОАЛЕТ И ОБЛИЧАНЕ НА ТРУП В ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

БР.

40,00

359

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОПИЕ ОТ АУТОПСИОНЕН ПРОТОКОЛ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

БР.

30,00

360

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОПИЕ ОТ АУТОПСИОНЕН ПРОТОКОЛ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАКОМПАНИЯ

БР.

40,00

361

БАЛСАМАЦИЯ - частична

БР.

200,00

362

БАЛСАМАЦИЯ - пълна

БР.

1400,00

363

ТАКСА-ЗАЛА

за 1 ден

50,00

364

МОНИТОРИРАНЕ НА ПЛОДА НА НЕХОСПИТАЛИЗИРАНИ БРЕМЕННИ

БР.

15,00