Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

Болнична аптека

 болнична аптека

 

Разположение:

"МБАЛ Добрич" АД разполага с добре оборудвана Болнична аптека, разположена на площ от 865 кв. м., намираща се на първия етаж в стационарния блок.


Персонал:

 

Управител на Болнична Аптека:

 

Диана Никова
Образование - висше фармацевтично
Квалификация - магистър фармацевт

 

  

 

 
Димитричка Богомилова Пенева
Специалист по здравни грижи
Маргарита Александрова
технически секретар
Милена Пенчева
Специалист по здравни грижи  
Мая Димитрова
Аптечен санитар  
Детелина Пейчева
Аптечен санитар  
 Ана Опълченова
 

 

Представяне:

Болнична Аптека доставя лекарствени средства по цялата Есенциална листа , одобрена от Ръководството на "МБАЛ-Добрич"АД. Месечната заявка приета от Комисията по Лекарствена Политика трябва да удоволетворява изпълнението на всички клинични пътеки одобрени за болничните отделения и спешната помощ.
Болнична аптека  разполага с всички архитектурни и конструктивни възможности за обслужване на граждани и медицински персонал за приемане и окачествяване на пратки и медицински стоки в малки и големи количества. Аптеката разполага с три електронни везни, две циферблатни и две рецептурни , автоклав, два дестилатора, два миксера за приготвяне на мази.
Аптеката снабдява Болницата освен с лекарствени средства и с всички видове медицински консумативи свързани с оперативната дейност , спешното и ежедневно обслужване на пациентите. Планират се и се доставят всички видове консумативи за Клинична лаборатория,  Лаборатория по микробиология, Рентгеново отделение, Лаборатория по Клинична патология, Отделение по хемодиализа, Отделение по трансфузионна хематология, Централна стерилизационна.
Болнична Аптека обслужва гражданите по наредба 34 на МЗ - онкоболни, туберкулозноболни и профилактика, хемодиализа.
Тя е първата от областните болници в които лекарствените листи се изписват и обработват по електронен път. Модерното администриране се извършва с помощта на 23 компютърни конфигурации и специализиран медицински софтуер.
Болнична аптека обслужва и външни болници: Психоболница Добрич; Дом за медикосоциални грижи; МБАЛ Генерал Тошево; МБАЛ Тервел; Специализирана болница Карвуна; СХБАЛ Медика КК Албена; Медицински център Албена.

 
За контакти:

Телефон за контакти/fax  (+35958)600-960

e-mail: apteka_db@abv.bg